Page 4 - index
P. 4

INTRODUCTION

      Fabrikamız 2004 yılında NOSAB Dökümcüler San. Sitesinde  Our company was founded in 2004 at NOSAB Dökümcüler
      Yön. Kurulu Başkanımız sn. Mustafa BACAKCI tarafından Sitesi by our board chairman Mr. Mustafa BACAKCI. İn 2012,
      kurulmuştur.                      Air Suspension Systems removed to its new plant on a
      2012 yılında HOSAB’da iki ayrı fabrika olarak inşaatı 25.000 square meter area with 2 newly completed factories.
      tamamlanan 25.000 metrekarelik kendi yerine taşınmıştır. İn the year of 2016 our Metal Production Moved to the new
      2016 yılında Samsun / Bafra OSB de yapılan      factory in Samsun, Bafra OSB
      7.500 metrekarelik yeni fabrikasıyla Metal üretimini  Our products;
      Samsun’a taşımıştır.                  • Roll Air Springs
      Ürünlerimiz;                      • Completed Air Springs With Metal Piston
      • Roll Körükler                    • Convoluted Air Springs
      • Metalli Körükler                   • Cabin Air Springs
      • Katlı Körükler                    • American Type Air Springs
      • Kabin Körükler                    • Japanese Type Air Springs
      • Amerikan Tip Körükler                • Passenger Car Air Springs
      • Uzak Doğu Körükleri                 • Industrial Products
      • Binek Araç Körükleri                 • Special Products
      • Endüstriyel Ürünleri                 • Machine, Pressing Machine and Mould Manufacturing
      • Özel Ürünler                     Production Capacity : 1.500.000 Pcs/Year
      • Makine, Presi ve Kalıp imalatı            Product Range : 1.500 Pes Pressing
      Üretim Kapasitesi: 1.500.000 Adet/Yıl         Machine Ouantity: 24 pieces Latest Technology Steam
      Ürün Yelpazesi: 1.500 Adet               Presses
      Pres Makinası Adet: 24 adet son teknoloji Buhar Presler  Ouality Policy:
      Kalite Politikamız:                  16949 compliance with quality standards,
      16949 Kalite standartlarına uygunluk için önleyici yöntemlere  applies preventive methods and motivates ali its staff to
      başvurarak ve “ilk çıkışta hatasız” malzeme      produce correct item at first step. Each individual should
      üretimi için tüm personeli motive eder.        be responsible for the quality of his own work and to do this,
      Her birey kendi yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalı ve  the necessary convenience will be provided to him.
      bunu başarabilmesi için gerekli kolaylıklar kendisine sağlanır.  However, when it comes to quality, the responsibility of
      Bununla beraber kalite söz konusu olduğunda, bireyin  individual is not limited with his own work, The most
      sorumluluğu sadece kendi işiyle sınırlı değildir.   important criteria of our basic quality policy are safe and
      Güvenli ve zamanında teslimat ile üniform kalite konusunda  prompt delivery and good known with uniform quality.
      iyi tanınmak temel kalite politikalarımızın en önemli Each stuff in the company, despite the definition of his duties,
      kriterlerindendir.                   inform related person about the quality deviation and make
      Şirketteki her çalışan, kendi görev tanımı dışında olsa bile  the necessary changes tovvard the continuous improvement
      kalite ile ilgili sapmaları derhal ilgilisine haber verir, sürekli  of the quality system.
      iyileşmeye dönük olarak kalite sisteminde gerekli   Human Resources Policy:
      değişiklikleri yapar.                 Our company; is aiming to be the largest integrated
      İnsan Kaynakları Politikası:              air springs company in Turkey by inereasing its capacity,
      Türkiye’nin en büyük entegre körük tesisi hedefine   meets the expectations of its shareholders, eherishes its
      ulaşma yolunda kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının  empioyees, is öpen to changes, is a leader in its area, uses
      beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime  its resources efficiently as a global company, is sensitive to
      açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını  the environment - occupational health and safety, complies
      verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı,  with quality standards, improves its technology, gets strength
      kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren,  form the creativity of 450 empioyees, is becoming
      450 çalışanının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir  a customer-focused company, uses its human resources in
      şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde an efficient manner. Our Human Resources policies
      kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir  are; planning of human resources in our company to ensure
      şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlan- the effective and efficient execution of work, seleeting,
      ması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde   recruiting, deploying for service units, improving, making
      görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının plans for the Identification and fulfillment of educational
      belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması,  needs, applying it, determination ofcompetence,
      uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans  performance management, carry out career planning works
      yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel  according to scientific methods. Quality Conformity
      metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi insan Kaynakları  Certificate 16949,9001,14001&18001,27001
      Politikamızın hedefidir.
      Kalite güvence belgelerimiz 16949,9001,14001&18001,27001
   1   2   3   4   5   6   7   8   9